PARKING Fabryczna


ZEROWANIE OPŁATY ZA PARKING 


 

W celu wyzerowania opłaty za parkowanie powyżej 3 godzin przy salkach A i B na ul. Fabrycznej,

proszę o przybicie na bilecie parkingowym pieczątki dostępnej w Sali A i w Sali B ,

a następnie okazanie tak opieczętowanego biletu ochronie przy wyjeździe.

PARKING PIECZĄTKA