Polityka Prywatności

W związku z nowymi regulacjami, dbając o bezpieczeństwo danych naszych Klientów, informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: incommMEDIA Leszek Gorski, ul.Estońska 40/11, 54-401 Wrocław.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji sali prób, oraz przekazania informacji dotyczących rezerwacji lub spraw związanych z funkcjonowaniem sali prób.

3. Odbiorcy danych.Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług.

– Home.pl S.A – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, oraz korzystania z usług home.pl, w tym poczty e-mail
– Comvison Sp. z o.o – w celu przesyłania informacji drogą sms
– Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google
– Black Fern Soft – w celu przetwarzania danych osobowych w informatycznym systemie rezerwacji online oraz przesyłania sms z danymi rezerwacji.

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania systemu rezerwacji.

5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Masz prawo, do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, wprowadzanych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu, dzięki stosownym zabezpieczeniom ich poufności i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: „RODO”).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną pod adresem biuro@incommedia.pl.