REGULAMIN

 • Każdy kto wchodzi do sali prób Plug & Play akceptuje niniejszy regulamin.
 • Wyciszamy sprzęty PRZED WŁĄCZENIEM / WYŁĄCZENIEM.
 • Próby zaczynamy i kończymy o umówionej godzinie,
  tak by następny zespół mógł rozpocząć próbę o czasie.
 • Na terenie sali prób obowiązuje całkowity zakaz palenia czegokolwiek,
  spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania substancji niedozwolonych.
 • Wszelkie usterki sprzętu muzycznego jak również innego wyposażenia sali należy zgłaszać smsem lub telefonicznie NIEZWŁOCZNIE.
 • Za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji sprzętu odpowiada osoba, która zamawiała termin w sali oraz osoba, z winy której usterka powstała.
  Zostaną one obciążone kosztami naprawy, wymiany lub zakupu nowego urządzenia.
 • Rezerwacji sali prób dokonujemy na pełne godziny.
 • Bezpłatne odwołanie próby – 24 godziny przez zarezerwowanym terminem.
 • Odwołanie próby tego samego dnia najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem próby – 50% umówionej stawki.
 • Sale prób należy pozostawić w należytym porządku !