REGULAMIN


REGULAMIN SAL PRÓB PLUG&PLAY

 • 1. Każdy kto wchodzi do sali prób Plug & Play akceptuje niniejszy regulamin.
 • 2. Wyciszamy sprzęty PRZED WŁĄCZENIEM / WYŁĄCZENIEM.
 • 3. Próby zaczynamy i kończymy o umówionej godzinie, tak by następny zespół mógł rozpocząć próbę o czasie.
 • 4. Na terenie sali prób obowiązuje całkowity zakaz palenia czegokolwiek, spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania substancji niedozwolonych.
 • 5. Wszelkie USTERKI sprzętu muzycznego jak również innego wyposażenia sali należy zgłaszać smsem ( +48 509378820) lub telefonicznie NIEZWŁOCZNIE.
 • 6. Za uszkodzenia sprzętu oraz wyposażenia sali powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji oraz nie stosowania się do zasad regulaminu odpowiada osoba, która zamawiała termin w sali oraz osoba, z winy której usterka powstała. Zostaną one obciążone kosztami naprawy, wymiany lub zakupu nowego urządzenia lub wyposażenia sali.
 • 7. Rezerwacji sali prób dokonujemy na pełne godziny.
 • 8. Bezpłatne odwołanie próby – 24 godziny przez zarezerwowanym terminem.
 • 9. Odwołanie próby poniżej 24 godzin przed rozpoczęciem próby (najpóźniej godzinę przed) – 50% umówionej stawki.
 • 10. Niepojawienie się na umówionej próbie bez wcześniejszego odwołania – 100% ustalonej stawki.
 • 11. Bardzo prosimy pozostawić sale prób w należytym porządku :)

KONTAKT   

ZADZWOŃ / SMS

DANE FIRMY

INCOMMEDIA LESZEK GORSKI
NIP: 7531686175
NR KONTA: 31 1950 0001 2006 0258 8281 0002

ADRESY

SALA 1 i 2 / Wrocław, plac Wróblewskiego 3a
SALA A i B / Wrocław, ul. Fabryczna 10

The site was made with Mobirise