RODO / POLITYKA PRYWATNOŚCI


 • W związku z nowymi regulacjami, dbając o bezpieczeństwo danych naszych Klientów, informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:
 • 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: incomMEDIA Leszek Gorski, ul.Sienkiewicza 8A, 50-335 Wrocław
 • 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji sali prób, oraz przekazania informacji dotyczących rezerwacji lub spraw związanych z funkcjonowaniem sali prób.
 • 3. Odbiorcy danych.Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług.
 • – Home.pl S.A – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, oraz korzystania z usług home.pl, w tym poczty e-mail
 • – Comvison Sp. z o.o – w celu przesyłania informacji drogą sms
 • – Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google
 • – Black Fern Soft – w celu przetwarzania danych osobowych w informatycznym systemie rezerwacji online oraz przesyłania sms z danymi rezerwacji.
 • 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania systemu rezerwacji.
 • 5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • 6. Masz prawo, do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • 7. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, wprowadzanych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu, dzięki stosownym zabezpieczeniom ich poufności i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: „RODO”).
 • Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną pod adresem biuro@incommedia.pl

KONTAKT   

ZADZWOŃ / SMS

DANE FIRMY

INCOMMEDIA LESZEK GORSKI
NIP: 7531686175
NR KONTA: 31 1950 0001 2006 0258 8281 0002

ADRESY

SALA 1 i 2 / Wrocław, plac Wróblewskiego 3a
SALA A i B / Wrocław, ul. Fabryczna 10

Built with Mobirise web theme